БОВЛ представи прогреса в прилагането на Директивата за борба с фалшифицираните лекарства пред редовната работна среща на Националните компетентни органи в Европейския съюз  

Редовната работна среща на Националните компетентни органи в ЕС и представителите на Европейската и Националните организации за верификация на лекарствата се състоя във виртуален формат на 11-ти октомври 2022 г.

              На срещата бяха обсъдени основните стъпки и постижения при въвеждането на система за управление на сигналите в различните държави-членки на ЕС (AMS), представен беше напредъкът и предизвикателствата при прилагане на Директивата за борба с фалшифицираните лекарства в някои държави, обсъдена беше ситуацията с междупазарните транзакции при верификация на лекарства, предназначени за повече от един пазар и бяха показани промените, свързани с отчетите за Националните компетентни органи в ЕС.

              Г-жа Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ представи прогреса в прилагането на Директивата за борба с фалшифицираните лекарства в България. Участниците бяха запознати с текущата ситуация на мониторираните параметри за прилагане на Директивата у нас, показани бяха многобройните действия за повишаване активността на крайните потребители на Системата за верификация, както и постигнатите съвместно с българските регулаторни органи законодателни успехи за подобряване на процедурите в областта на верификацията на лекарствата.

Г-жа Паунова представи и стъпките за продължаване и затвърждаване на постигнатите резултати, които включват въвеждане на Национална система за управление на сигналите (NMVS Alerts), а също и продължаване на сътрудничеството и редовната комуникация с институциите и с всички, които имат роля във веригата на лекарствоснабдяване.  

Над 70 участници проследиха с интерес наситената програма на форума. Наред с представителите на Националните компетентни органи, Европейската и Националните организации за верификация на лекарствата, на срещата присъстваха и представители на Европейските организации на производители, търговци на лекарства и всички други участници във веригата на  лекарствоснабдяването.

На 21-ви октомври 2022 г. се състоя среща на БОВЛ с ръководството на Изпълнителната агенция по лекарствата, на която бяха обсъдени темите от проведения Европейски форум и бяха съгласувани конкретни мерки за повишаване активността на аптеките и постигане на цялостно прилагане на Директивата за борба с фалшифицираните лекарства в България.


Публикувана

в

от

Етикети: