Изминаха три години от успешния старт на Системата за верификация на лекарствата в Европейския съюз, осигуряваща най-висока степен на защита срещу фалшифицирани лекарства

В България над 99% от аптеките, болничните аптеки и търговците на едро са свързани със Системата и тя се използва все по-активно

Над 3380 аптеки, болнични аптеки и търговци на едро, или над 99% от всички участници във веригата на лекарствоснабдяване, са свързани с Българската система за верификация на лекарствата (БСВЛ) на третата година от влизането в сила на Делегирания регламент срещу фалшифицираните лекарства, който е задължителен за прилагане във всички страни членки на Европейския съюз. „Постигането на висока свързаност на аптеките е от най-сериозните успехи на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) до момента: след като започнахме миналата година с 18% несвързани аптеки, проведохме серия активности и към края на 2021 година почти всички работещи аптеки и търговци на едро с лекарства са свързани със Системата“, съобщи Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ, по повод годишнината от въвеждането на Единната система за верификация на лекарствата в ЕС.

След 9 февруари 2019 г. всички опаковки на лекарства, отпускани с рецепта, се произвеждат с уникален идентификационен код и средство срещу подправяне. Това е задължение на страните от ЕС, въведено чрез Европейска директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент 2016/161. Целта е да се гарантират произходът и качеството на предписаните лекарства по цялата верига на лекарствоснабдяване. Националните системи са свързани в Единна европейска система за верификация на лекарствата. Кодовете на произведените опаковки се регистрират от производителите в Европейския хъб и оттам се разпределят в националните системи. Всички български производители сериализират и качват данните за своите продукти в Европейския хъб.

Ролята на аптеките е да проверят и да дезактивират кода на опаковката при отпускане на лекарството към пациента. „Заедно с партньорите ни от Българския фармацевтичен съюз редовно информираме съсловието за развитието на проекта и за значението на верификацията на лекарствата като част от професионалния стандарт за добра фармацевтична практика. Нашето активно партньорство продължава и през тази година чрез обучителни семинари и други съвместни инициативи“, каза още Илиана Паунова.

Основен приоритет на БОВЛ през 2022 г. е да се увеличи активността на крайните потребители (аптеки, болнични аптеки и търговци на едро) за верифициране и отписване в Системата при всяко отпускане на опаковка по лекарско предписание. Така ще бъде постигната в пълна степен основната цел на верификацията – защита на пациентите и потребителите чрез гарантиране на автентичността на лекарствените продукти. Целта е активността при крайните потребители да достигне до средните нива за Европа от 65%.

Активността при крайните потребители е показател, който се измерва с броя на отписаните опаковки, отнесен към общия обем на пазара. Въпреки големия брой транзакции – над 2,5 млн. верификации седмично и постигнатото подобрение от 20%, този показател за България остава нисък. Едва 35–40% от опаковките се отписват, докато някои държави в Европа са постигнали 100% активност на аптеките.


Публикувана

в

от

Етикети: