Уебинар на БОВЛ в дискусионен форум на CredoWeb «Фармацевтите говорят»

На 29 септември 2023 г. Българската организация за верификация на лекарствата проведе уебинар, организиран от здравната платформа CredoWeb, в рамките на дискусионен форум «Фармацевтите говорят».

Госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, изнесе лекция на тема «Актуални аспекти на верификацията на лекарствата 2023 г.». Бяха представени най-новите данни от мониторинговия доклад на Европейската организация за верификация на лекарствата, показващи нивото на верификация и отписване на опаковките спрямо размера на фармацевтичния пазар. Участниците бяха запознати и с измененията в Наредба 39 за добра дистрибуторска практика, регламентиращи връщане на опаковки, за които има сигнал в аптеката или ТЕ и той не е по техническа причина.

С редица практически примери г-жа Паунова описа стъпките при управление на сигналите в системата за верификация на лекарствата и подчерта изключително важната роля на фармацевтите като консултанти и гаранти, че пациентите получават в аптеката лекарства с автентичен произход.

В края на лекцията, която беше проследена с висок интерес, г-жа Паунова отговори на множество въпроси, зададени от участниците, основно свързани с практиката на фармацевтите при работа със Системата за верификация на лекарствата. Можете да гледате запис на лекцията на г-жа Паунова на платформата на CredoWeb и до края на настоящата седмица (2 – 6 октомври 2023 г.) да зададете въпроси тук.


Публикувана

в

от

Етикети: