Участие на БОВЛ във форума “Дигитално здраве“

Българската организация за верификация на лекарствата взе участие във форума «Дигитално здраве», организиран от вестник Капитал, който се състоя в хибриден формат на 17 май 2022 г. На конференцията бяха обсъдени стъпките и постиженията в дигитализацията на българското здравеопазване, както и възможностите за обхващане на все повече дейности в извънболничната и болнична здравна помощ. Очакванията са електронното здравеопазване да доведе до прозрачност, качество и персонализиран подход към пациентите. Демонстрирани бяха възможностите на новото мобилно приложение на Националната здравноинформационна система, осигуряващо индивидуален достъп до електронното здравно досие.

В рамките на първия панел, озаглавен «Дигитализацията на българското здравеопазване», госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, представи Системата за верификация на лекарствата, един успешен пример за дигитална защита на българските пациенти. Участниците бяха запознати с приложението на Европейската директива за борба с фалшифицираните лекарства и законодателната рамка в България, основните стъпки и активности на БОВЛ с цел осигуряване на дигитална защита от фалшифицирани лекарства, както и актуални данни от Европейския мониторингов отчет за прилагането на Системата за верификация на лекарствата в държавите от ЕС.

Беше показано, че България вече е в зелената зона за свързаност на крайните потребители (аптеки, болнични аптеки и търговци на едро) със Системата за верификация на лекарствата, а БОВЛ провежда множество информационни и образователни активности във връзка с успешното функциониране на Системата. Госпожа Паунова подчерта, че предстои активността за отписване на кодовете при отпускане на лекарствата в аптеките да се увеличава, като с по-високата активност ще бъде постигната в по-голяма степен основната цел на верификацията – защита на пациентите и потребителите чрез гарантиране на автентичността на лекарствените продукти.

Над 300 участници проследиха с интерес дискусиите във Форума «Дигитално здраве». В него взеха участие всички значими институции в развитието на здравеопазването и електронното управление на държавата: народни представители, министри, представители на регулаторните органи, директори на здравни заведения, специалисти в ИТ сектора, лекари, представители на съсловните и пациентски организации.


Публикувана

в

от

Етикети: