Участие на БОВЛ в Десетия национален Фарма форум, организиран от списание «Мениджър»

На 28 февруари 2023 г. Българската организация за верификация на лекарствата взе участие в десетия национален Фарма форум на списание «Мениджър», който се проведе в хотел София Балкан, под мотото «Nextgen Health – Следващите десет».

Над 150 участници проследиха с интерес дискусиите във форума. Сред присъстващите бяха представители на здравните власти, регулаторните органи, фармацевтичния бизнес, лекари, журналисти, специалисти в ИТ сектора и представители на съсловните организации.

В рамките на три панела, основните участници, представляващи институциите, съсловните организации и бизнеса, обсъждаха важните етапи за бъдещото развитие на здравната система у нас, които могат да гарантират устойчиво подобряване на здравните показатели на нацията ни, навременен и адекватен достъп до качествено здравеопазване и до навлизащите нови терапии.

В панела, озаглавен «Дигитално здраве 2030 г.», бяха обсъдени европейските и световни тенденции за дигитализация в здравеопазването и реалностите в тази сфера у нас. Госпожа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ, представи Системата за верификация на лекарствата. Участниците бяха запознати с този най-голям публично-частен проект в Европа, който е въведен успешно и работи вече 4 години в целия ЕС, гарантирайки автентичния произход на лекарствените продукти. Системата за верификация на лекарствата е първата работеща национална електронна система в лекарственото снабдяване в България и е модел за успешен проект в полза на българските пациенти. В края на презентацията госпожа Паунова очерта бъдещите насоки за усъвършенстване на Системата за верификация и за интегрирането на информационните системи в лекарственото снабдяване.  


Публикувана

в

от

Етикети: