5 години от старта на системата за верификация на лекарствата

Българската организация за верификация на лекарствата отбеляза тържествено 5 години от влизането в сила на Директивата срещу фалшифицираните лекарства в ЕС.

Системата за верификация на лекарствата е първата електронна система, която обединява заинтересованите страни в лекарственото снабдяване в България.

Петгодишнината от влизането в сила на Директивата срещу фалшифицираните лекарства в ЕС и стартът на Българската система за верификация на лекарствата беше отбелязана тържествено на 19 март 2024 г. в „София Балкан Палас“. С благодарствени грамоти бяха отличени представители на държавни институции и организации, партньори във внедряването и развитието на Системата за верификация. 

Председателят на УС на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) Оля Василева, изпълнителен директор на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), подчерта при откриването, че успешната комуникация с институциите и всички заинтересовани страни е ключова за успеха на проекта по въвеждане на Системата за верификация на лекарствата в България, което се доказва и от факта, че това е най-големият публично-частен проект в Европа в полза на пациентите.

В своето приветствие проф. Илко Гетов, зам.-министър на здравеопазването, оцени високо работата на всички участници в проекта: „Въвеждането на Системата за верификация на лекарствата в България стана благодарение на факта, че преди 5 г. заинтересованите страни, участници в производството и разпространението на лекарствени продукти, които са в основата на проекта, си стиснаха ръцете. Този модел на партньорство е жив и работи, добави той и благодари на всички, които съдействат от самото начало.“

„Можем да се гордеем с постигнатото дотук”, каза Илиана Паунова, изпълнителен директор на БОВЛ. Системата за верификация на лекарствата в България стартира на 9 февруари 2019 г. с цел осигуряване за пациентите на лекарства с автентичен произход. Тя е част от единната Европейска система за верификация на лекарствата и работи стабилно, като се спазват високи изисквания за качество във всички основни и поддържащи процеси. Общите показатели за производителност и наличност на Системата са над 99.90%.

Илиана Паунова представи основни факти за учредяването на БОВЛ, за успешната работа на Системата за верификация на лекарствата и за предстоящите стъпки по усъвършенстването на функциите й в България и в страните от ЕС. „В България това беше първата електронна система в лекарственото снабдяване, която заработи в национален мащаб”, отбеляза тя в презентацията си. „Разгръщането на мащаба на този проект стана възможно у нас благодарение на законодателните промени, както и благодарение на сътрудничеството между държавните институции и заинтересованите страни в лекарственото снабдяване. Друг важен фактор за успешното внедряване и функциониране на Системата за верификация е всеотдайната работа на екипа на БОВЛ”, отбеляза Илиана Паунова.

Гостите поздравиха екипа на БОВЛ и подчертаха изключителния напредък за тези 5 години в разбирането на значимостта и ролята на Системата за верификация на лекарствата и необходимостта да продължи интегрирането на всички информационни системи в лекарственото снабдяване в България.

Илиана Паунова връчи благодарствени грамоти за 5 години партньорство при прилагането на Европейската директива за борба с фалшифицираните лекарства на представители на Комисията по здравеопазване към 49-то Народното събрание, Министерството на здравеопазването,  Националната здравноосигурителна каса, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Изпълнителната агенция по лекарствата, GS1 – България, Адвокатско дружество „Събев и съдружници” и „Акаунт К“ ООД.

Благодарствени грамоти за 5 години партньорство при прилагането на Европейската директива за борба с фалшифицираните лекарства получиха и представителите на организациите-учредители на БОВЛ, които са и членове на Управителния съвет на организацията: Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители (ARPharM), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА), Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) и Българския фармацевтичен съюз (БФС).

БОВЛ получи поздравителни адреси от Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Информационно обслужване, GS1 – България, Българската генерична фармацевтична асоциация, както и поздравления от участниците в празничното събитие.


Публикувана

в

от

Етикети: